Általános felhasználási feltételek

1. A jogviszony tárgya

A LIFTY.kft vállalat (a továbbiakban: „Lifty”) kifejlesztett egy telekocsi platformot – amely a(z) Lifty mobilalkalmazás formájában érhető el – azzal a céllal, hogy összekösse egymással az azonos irányba utazó autósokat és utasokat, akik így közösen osztozhatnak a gépjárművön és az utazással kapcsolatos költségeken (erre a telekocsi platformra a továbbiakban „Platform”-ként hivatkozunk).

A jelen Felhasználási Feltételek célja a Platform eléréséhez és használatához kapcsolódó feltételek szabályozása. Kérjük, hogy a jelen dokumentumot figyelmesen olvasd el. Tudomásul veszed, hogy a Lifty semmilyen módon nem vesz részt szerződéses félként a Platform Tagjai között létrejött megállapodásokban, szerződésekben és/vagy szerződéses jogviszonyokban, függetlenül azok jellegétől.

2. Fogalommeghatározások

A jelen dokumentum vonatkozásában a következő kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

„Útvonal”: egy regisztrált felhasználó által a Platformon rögzített szokásos utazással kapcsolatos adat (indulási pont, érkezési pont és a kettőt összekötő javasolt útvonal), ami lehet Utas típusú vagy Sofőr típusú;

„Utas típusú útvonal”: olyan útvonal, amellyel útvonal egyezés alapján más felhasználók által rögzített Sofőr típusú útvonalakat meg tudnak találni;

„Sofőr típusú útvonal”: olyan rögzített útvonal, ami megtalálható más felhasználók által útvonalegyezés esetén;

“Útvonal egyezés“: két különböző felhasználó által rögzített útvonalak viszonyát leíró fogalom, ami feltétele annak, hogy két felhasználó kapcsolatba lépjen egymással. Az útvonal egyezés fennállását a platform egyedi algoritmusai határozzák meg;

„Felhasználási Feltételek”: a jelen felhasználási feltételek;

„Felhasználói fiók”: olyan fiók, amelyet kötelező létrehozni mindazok számára, akik szeretnének Taggá válni, és szeretnék a Platformon keresztül kínált bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni;

„Ajánlott költség-hozzájárulás”: a platform által meghatározott, adott Útvonal vonatkozásában az Autós által kért, és az Utas által elfogadott azon összeg, amelynek a segítségével az Utas hozzájárul az utazási költségekhez;

„Tag”: minden olyan természetes személy, aki a Platformon keresztül létrehozott egy Fiókot;

3. A Platformon történő regisztráció, valamint Fiók létrehozása

3.1. A Platformon történő regisztráció feltételei

A Platformot kizárólag a 18. életévüket betöltött természetes személyek használhatják. A Platformra szigorúan tilos kiskorúaknak regisztrálni. A Platform elérésével, használatával, és/vagy a Platformon történő regisztrációval kijelented és szavatolod, hogy a 18. életévedet betöltötted.

3.2. Fiók létrehozása

A Platform lehetővé teszi a Tagok számára, hogy Útvonalakat tehessenek közzé és tekinthessenek meg, valamint hogy egymással kapcsolatba léphessenek egy-egy utazás megbeszélésével kapcsolatban.

Lifty Fiókot a következőképpen hozhatsz létre:

A telefonszám hitelesítésével és regisztrációs űrlapon szereplő összes kötelező mező kitöltésével;

A Platformra csak abban az esetben regisztrálhatsz, ha előtte elolvastad és elfogadtad a jelen Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Vállalod, hogy a Fiók létrehozása során (függetlenül a létrehozás módjától) pontos és valós adatokat szolgáltatsz magadról, valamint hogy a Fiók létrehozása során szolgáltatott adatokat naprakészen tartod a profilodon keresztül.

Vállalod, hogy a kezdetben létrehozott Fiókodon kívül semmilyen más Fiókot nem hozol létre és/vagy nem használsz sem a saját nevedben, sem bármely harmadik fél nevében.

3.3. Ellenőrzés

A Lifty az átláthatóság biztosítása, a bizalom erősítése, valamint az esetleges csalási kísérletek megelőzése és/vagy észlelése érdekében jogosult egy olyan rendszert létrehozni, amelynek a segítségével ellenőrizheti a profilodban meghatározott bizonyos információkat. Ez különösen igaz arra az esetre, ha megadod a telefonszámodat, vagy a rendelkezésünkre bocsátod a személyazonosításra alkalmas valamely igazolványodnak a másolatát.

Tudomásul veszed és elfogadod, hogy a Platformon és/vagy a Szolgáltatásokban található, az „ellenőrzött” információk vagy ahhoz hasonló egyéb kifejezésre vonatkozó hivatkozás kizárólag annyit jelent, hogy az adott Tag sikeresen keresztülment a – Platformon és/vagy a Szolgáltatásokban üzemeltetett – ellenőrzési eljáráson annak érdekében, hogy a rendszer bővebb információkat nyújthasson neked arról a Tagról, akivel közös telekocsi utat tervezel. A Lifty mindazonáltal nem garantálhatja az ellenőrzési eljárás során ellenőrzött adatok valódiságát, megbízhatóságát és/vagy érvényességét.

4. A Szolgáltatások használata

5. A Felhasználók kötelességei

4.1. A Platfrom a Felhasználók számára csak saját felelősségre használható.

4.2. A Felhasználó felelős a Felhasználónevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó vagy telefonszám biztonságban tartásáért.

4.3. A Felhasználó maga felel a Rendszerben megadott adataiért, különösen a megadott kapcsolati adatok mint pl. e-mail cím, telefonszám, A Felhasználó adatainak ellenőrzése nem tartozik a Szolgáltató hatáskörébe, de a szándékosan, vagy csalárd módon megadott hamis adatok szankcionálást, jogi lépéseket vonhatnak maguk után.

4.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendszerben tilos más weboldalak, vagy a Felhasználó saját termékeinek, szolgáltatásainak reklámozása a Szolgáltató hozzájárulása nélkül. A Rendszerben történő reklámozási lehetőségekről az david@lifty.hu e-mail címen lehet tájékoztatást kérni.

4.5. A felhasználók jogosultak Útvonalakat létrehozni és közzétenni a Platformon oly módon, hogy beírja a tervezett Utazásoddal kapcsolatos információt (például az indulási és az érkezési pontot, illetve a szokásos menetrenedet, amikor az útvonalon közlekedsz).

5. Sofőr típusú útvonalat közzétevő felhasználók kötelességei

5.1. A Sofőr az utazás költségeinek megosztása érdekében saját maga által meghatározott mértékű Útiköltség hozzájárulást kérhet az általa szállított Utasoktól, de a Platfrom erre tesz ajánlást. Az Autós által bejelentett menetrend tájékoztató jellegű. Az utas beszállási és kiszállási pontja szabad megegyezés alapján történik.

A Sofőrnek kötelessége telefonbeszélgetés során meggyőződnie arról, hogy az autójába helyet foglaló utasok értesültek az utazás részleteiről.

5.2. Az Sofőr nem köteles az Utasra a megbeszélt találkozási helyen 15 percnél tovább várakozni.

5.3. Az utazási célváros elérésekor az Autós köteles az Utast megbeszélés szerint házig vagy közösségi közlekedéssel megközelíthető nyilvános helyig elvinni.

5.4. Az Sofőr köteles a Járatokon használt gépjárművét folyamatosan az Utasok szállítására és biztonságos közlekedésre alkalmas, műszaki állapotban tartani. Az Autós köteles közvetlenül minden Járat indulását megelőzőn körültekintően és alaposan meggyőződni róla, hogy a gépjármű jogilag és műszakilag – a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelőn – minden szempontból alkalmas a forgalomban való részvételre. (például, de nem kizárólag: érvényes forgalmi engedéllyel és kötelező biztosítással rendelkezik a jármű, az Sofőr érvényes vezetői engedéllyel rendelkezzen a járatot bonyolító járműre, stb.)

5.5. Az Autós köteles az indulás helyén gépjárművezetésre alkalmas állapotban megjelenni, az utazás időtartama alatt teljes felelősséggel tartozik az Utas biztonságáért.

5.6. Az Autós minden utazása során köteles személyazonosításra alkalmas saját iratait, vezetői engedélyét és az autó iratait magánál tartani.

6. Az típusú útvonalat közzétevő felhasználók kötelességei

6.1. Az Utas köteles utazásra alkalmas állapotban megjelenni a megbeszélt helyen és időben, vagy gondoskodni az Autós megfelelő tájékoztatásáról, amennyiben valami okból kifolyólag vagy nem tud időben jelen lenni, vagy eláll utazási szándékától. Megfelelő tájékoztatás akkor valósul meg, ha az Autós valamilyen formában (sms, e-mail, telefon stb.) visszajelzett az Utasnak, hogy megkapta az értesítést az út lemondásáról.

6.2. Az Utas legkésőbb az érkezési helyen (célállomáson) köteles a Sofőrnek az ajánlott költségtérítési díjat megfizetni. A fizetés módja lehet készpénzes vagy elektronikus, amennyiben az Autós Online fizetést is elfogad.

8.5. Az Utas minden utazása során köteles személyazonosításra alkalmas saját iratait, külföldi út esetén érvényes úti okmányát is magánál tartani. Külföldi út esetén, amennyiben az Autós igényli, az Utas köteles érvényes úti okmányát az utazás megkezdése előtt az Autósnak bemutatni. Érvényes úti okmány hiányában, vagy annak bemutatását megtagadó Utas esetén, valamint ha az Utas nem utazásra alkalmas állapotban jelent meg az utazásra az Autós elállhat az Utas elszállításától.

7. A Lifty szerepköre

A Platform egy online hálózati felület, amin a Tagok telekocsi célokra tervezett Utazásokat bejelentő Hirdetéseket hozhatnak létre és tehetnek közzé. Ezeket a Hirdetéseket főként a többi Tag tekintheti meg, így tájékozódhat az Utazás feltételeiről, és adott esetben közvetlenül Ülést foglalhat a Platformon a Hirdetést közzétevő Tag érintett járműjében.

A Platform használatával és a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával tudomásul veszed, hogy a Lifty semmilyen módon nem vesz részt szerződéses félként közted és más Tagok között létrejött megállapodásokban az Utazásokkal kapcsolatos költségek megosztására irányuló szándékkal.

A Lifty nem befolyásolhatja a Tagok és a Platform felhasználóinak magatartását. A Hirdetésekben szereplő járműveknek nem tulajdonosa, azokat nem hasznosítja, nem szereli fel és nem kezeli, illetve nem kínál semmilyen Utazást a Platformon.

Tudomásul veszed és elfogadod, hogy a Lifty nem szabályozhatja a kínált Hirdetések, Ülések és Utazások érvényességét, hitelességét vagy jogszerűségét. Telekocsi közvetítőként a Lifty nem nyújt szállítási szolgáltatást, és nem jár el fuvarozóként; a Lifty szerepköre a Platformhoz való hozzáférés lehetővé tételére korlátozódik.

A Tagok (Autósok vagy Utasok) kizárólagos és teljes felelősségük tudatában járnak el.

Közvetítőként a Lifty nem vonható felelősségre az Utazások hatékony lebonyolítása miatt, különösen az alábbiak miatt:

(i) az Autós téves információkat közölt az útvonalával kapcsolatban;

(ii) a Tag törli vagy módosítja az Útvonalát;

(iii) az Utas nem fizeti ki a Költség-hozzájárulási összegét;

(iv) a Tagok Utazás közbeni, előtti vagy utáni magatartása miatt.

8. Személyes adatok

A Platform használatának vonatkozásában a Lifty össze fog gyűjteni és fel fog dolgozni bizonyos személyes adatokat. A Platform használatával és a Tagként való regisztrációval tudomásul veszed és elfogadod, hogy a Lifty az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint dolgozza fel személyes adataidat.

9. A Platform működése, elérhetősége és funkciói

A Lifty lehetőség szerint köteles megtenni mindent azért, hogy a Platform napi 24 órában, a hét minden napján elérhető legyen. Mindemellett a Platformhoz való hozzáférés átmenetileg előzetes értesítés nélkül műszaki karbantartás, áttelepítés, frissítési műveletek vagy leállás, illetve a hálózat működésével kapcsolatos korlátozások miatt szünetelhet.

Ezenfelül a Lifty fenntartja a jogot, hogy saját kizárólagos hatáskörében átmenetileg vagy végleg, teljesen vagy részlegesen megváltoztassa, illetve felfüggessze a Platformhoz való hozzáférést vagy annak funkcióit.

10. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

A Rendszer felhasználói felületein megjelenített tartalom (különös tekintettel, de nem kizárólagosan: logók, szövegek, fényképek, grafikák, videók) szerzői jogainak jogosultja a Szolgáltató. A Rendszerben található tartalom, vagy annak részei nem másolhatók és nem használhatók fel a Szolgáltató kifejezett, írásbeli engedélye nélkül.

11. A Felhasználási Feltételek módosítása

A jelen Felhasználási Feltételek és a jelen Felhasználási Feltételeknek hivatkozás útján a részét képező egyéb dokumentumok képezik közted és a Lifty között a Szolgáltatások igénybevétele tárgyában létrejött teljes megállapodást. Minden más dokumentum, különös tekintettel a Platformon megjelenő dokumentumokra (GYIK, stb.), csak tájékoztatási célt szolgál.

A Lifty módosíthatja jelen Felhasználási Feltételeket annak érdekében, hogy azt átdolgozza saját műszaki és kereskedelmi környezetéhez illően, illetve, hogy megfeleljen a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek. A Felhasználási Feltételek bárminemű módosítása közzétételre kerül a Platformon a hatályba lépés dátumának megjelölésével. A módosításról a Lifty még a hatályba lépés előtt küld értesítést.

gyakori kérdések
a Liftyről

Mi az a lifty?

Hogyan működik?

Hol érem el a szolgáltatást?

gyakori kérdések
a Liftyről

Mi az a lifty?

Hogyan működik?

Hol érem el a szolgáltatást?